სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ელექტრონული აუქციონი გამოცხადდა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადდა ელექტრონულ აუქციონი ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქ. ცაგერში ასათიანის ქუჩაზე მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების-არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 70 კვ.მ ფართობის  იჯარით გაცემის თაობაზე.
 

სიახლეები