სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე რევაზ ახვლედიანი ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების მართვის ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე რევაზ ახვლედიანი ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების მართვის ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდა.
ცენტრის ხელმძღვანელმა მარინა ბურჯალიანმა წარმოადგინა ინფორმაცია სფეროში არსებული გამოწვევებისა და ახალი სასწავლო წლის მზადებასთან დაკავშირებით.
მერის მოადგილემ გასცა შესაბამისი დავალებები.შეხვედრაში მონაწილეობდა მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი კვირიკაშვილი, მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების დირექტორები.

სიახლეები