სიახლეები

მეფუტკრე ფერმერებისთვის ტრენინგები იწყება

მეფუტკრე ფერმერებისთვის ტრენინგები იწყება!
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული სამსახურის, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის და საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების ორგანიზებით, მეფუტკრე ფერმერებისთვის ტრენინგების მეოთხე ფაზა იწყება.
ტრენინგის მეოთხე ფაზა მოიცავს შემდეგ თემებს
სეზონური სამუშაოები: ფუტკრის ოჯახის დაზამთრება, სკაში მიკროკლიმატის მოწესრიგება, საკვების რაოდენობის განსაზღვრა/შევსება
ვაროას წინააღმდეგ ბრძოლა, უბარტყო პერიოდის გამოყენება
მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოება
საფუტკრეების რეგისტრაცია
მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლა
განვლილი სეზონის შეჯამება, ახალი სეზონისათვის მზადება
ტრენინგებს გაუძღვებიან მეფუტკრეობის დარგის სპეციალისტები:
მუნიციპალიტეტი: ცაგერი
ტრენინგის თარიღი/დრო: 16 ნოემბერი 12:00 სთ
ტრენინგის ლოკაცია: ქვედა ცაგერის აგრო კლუბი "ნექტარი"-ს სადემონსტრაციო ნაკვეთი
ტრენერი: ავქსენტი პაპავა 599998798
ტრენინგის ორგანიზებას მუნიციპალიტეტებში გაუწევენ სოფლის განვითარების სააგენტოს, საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლები.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით აღნიშნულ პასუხისმგებელ პირს.
სალომე გობეჯიშვილი 598 710-875

სიახლეები