სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში 2024 წლის 23 მაისს საკრებულოს  ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის  სხდომა გაიმართა.

სხდომას ხელმძღვანელობდა კომისიის თავმჯდომარე ზაზა ყურაშვილი.

სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი:

  • ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის # 24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

 

სიახლეები