სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2024 წლის 13 ივნისს  საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომა გახსნა და დღის წესრიგი გააცნო დეპუტატებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ   რეზო ხეცურიანმა.

მიღებულ იქნა დადგენილება:

  • ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის # 32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.