სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში 2024 წლის 20 ივნისს საკრებულოს  ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის  სხდომა გაიმართა.

სხდომას ხელმძღვანელობდა კომისიის თავმჯდომარე ზაზა ყურაშვილი.

სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები:

  • ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2024 წლის პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.
  • ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - სოფელ ორბელში მდებარე ორბელის საჯარო სკოლის შენობის (ს.კ. 89.04.25.331) პირდაპირი განკარგვის წესით-სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო ,,უზუფრუქტი“) სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბელის საჯარო სკოლისთვის (ს/ნ 242576226) გადაცემის შესახებ.