სიახლეები

ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეული

ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეული
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში (ქვედა ცაგერი, გვესო, ჭალისთავი) 2012 წლიდან დღემდე, ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინასებული ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა:
საგზაო ინფრასტრუქტურა - 2 289 039 ლარი
წყლის სისტემა - 421081 ლარი,
ამბულატორიის მშენებლობა - 85000 ლარი.
აშენდა ახალი საბავშვო ბაღი (30 აღსაზრდელზე)- 404 404 ლარი
რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქვ.ცაგერის საჯარო სკოლას - 215860 ლარი
მოეწყო ხელოვნურსაფარიანი სტადიონი (ქვ.ცაგერი,ჭალისთავი) - 136797 ლარი
მოეწყო სანიაღვრე არხები- 715055 ლარი
გაიწმინდა საკანალიზაციო ქსელი - 601964 ლარი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლების საერთო კრებაზე, მოსახლეობის მიერ ღია კენჭისყრით ხმათა უმრავლესობით დაფინანსდა შემდეგი პრიორიტეტული პროექტები:
შემოიღობა სასაფლაოები, მოეწყო სკვერები, გარე განათებები, სანიაღვრე არხები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყალსადენის ქსელებს, მოიხრეშა შიდა სასოფლო გზები. ,,სოფლის მხრდაჭერის პროგრამის" დაფინანსებას 2013-2024 წლებში შეადგინა 387 074 ლარი.

სიახლეები