სიახლეები

გაეროს ბავშვთა ფონდისა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადდა COVID-19-ის პრევენციასთან დაკავშირებული პოსტერები

გაეროს ბავშვთა ფონდისა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადდა COVID-19-ის პრევენციასთან დაკავშირებული პოსტერები, რომელთა შინაარსი მორგებულია სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის და მათი გამოყენება ასევე შესაძლებელია დაწყებითი განათლების საფეხურის ბავშვებისთვისაც. გამარტივებული ტექსტები და ილუსტრაციები გადმოსცემს შემდეგ თემებს:

1. როდის არის აუცილებელი ხელების დაბანა.

2. როგორ დავიბანო ხელები სწორად.

3. როგორ დავიცვა თავი კორონა ვირუსისგან.

4.ფიზიკური დისტანცია.

5. რა არის კორონა ვირუსი.

6. დახველება/დაცემინების წესები

იხილეთ დანართი

სიახლეები