სიახლეები

ქალაქ ცაგერსა და სოფელ ლაჯანაში აშენდა და ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრები

ქალაქ ცაგერსა და სოფელ ლაჯანაში აშენდა და ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრები.
საზოგადოებრივმა ცენტრებმა ლეჩხუმის ორივე ხეობის მოსახლეობისათვის გაადვილა სხვადასხვა მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა.

სიახლეები