სიახლეები

სოფელ ქვედა ცაგერში, ,,სიბიკარზე" დასრულდა ახალი სკვერის მოწყობის სამუშაოები.

სოფელ ქვედა ცაგერში, ,,სიბიკარზე" დასრულდა ახალი სკვერის მოწყობის სამუშაოები.

სიახლეები