სიახლეები

,,რთველი-2020" ლეჩხუმში გრძელდება.ამჯერად მიმდინარეობს ,,ცოლიკოურის"რეალიზაცია

,რთველი-2020" ლეჩხუმში გრძელდება.ამჯერად მიმდინარეობს ,,ცოლიკოურის"რეალიზაცია.
სოფელ ორბელში,წიფერჩსა და ოყურეშში იმყოფებიან ,,საქონლის მართვის კომპანიის"/სახელმწიფო მარანი/ წარმომადგენლები და იბარებენ ყურძენს-ფასი 3 ლარი.
არსებულს კიდევ დაემატება ყურძნის მიმღები რამდენიმე ლოკაცია.
,,ცოლიკოურის" ჩაბარების დასრულების შემდეგ რთველი გაგრძელდება ,,ოჯალეშის" და ,,უსახელოურის" რეალიზაციით.
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები ცდილობენ რთველმა ორგანიზებულად ჩაიაროს და კმაყოფილი დარჩნენ ლეჩხუმელი მევენახეები.

სიახლეები