სიახლეები

ბრძანება ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ერთჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ლაჯანური - ლაჯანურ ჰესი“ გაყვანის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ერთჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ლაჯანური - ლაჯანურ ჰესი“ გაყვანის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ. გადადით ლინკზე https://tsageri.gov.ge/image/data/dokumentebi/brdzaneba0.pdf

სიახლეები