სიახლეები

დღეს მოქმედი ქართული კონსტიტუცია საუკუნოვან ტრადიციას აგრძელებს და ეფუძნება.

100 წლის წინ, 1921 წლის 21 თებერვალს, საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ, საბჭოთა ოკუპაციის გარდაუვალი საფრთხის ფონზე, მიიღო ქვეყნის პირველი კონსტიტუცია, რომელმაც ევროპის სამართლებრივ სივრცეში წარუშლელი კვალი დატოვა.
დღეს მოქმედი ქართული კონსტიტუცია საუკუნოვან ტრადიციას აგრძელებს და ეფუძნება.

სიახლეები