სიახლეები

ქალაქ ცაგერში მიმდინარეობს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობის და გამწვანების სამუშაოები.

ქალაქ ცაგერში მიმდინარეობს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობის და გამწვანების სამუშაოები.