სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ოყურეშში, შპს „შატო ლეჩხუმის“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 07 მაისის ბრძანების შესაბამისად მინისტრის მიერ გამოიცა ბრძანება, რომ  რომ ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ოყუშერში, შპს „შატო ლეჩხუმის“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაცია არ დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;

სიახლეები