სიახლეები

„ცაგერის, ტყიბულის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ს „წყალტუბონამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ გამოიცა ბრძანება
1.       „ცაგერის, ტყიბულის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ს „წყალტუბონამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის N2-271 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
2.       ცაგერის, ტყიბულის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ს „წყალტუბონამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ.

სიახლეები