სიახლეები

„ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯონოული 2“-ის მდინარე ჯონოულზე 32 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (ჯონოული 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ გამოიცა ბრძანება
1.     „ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯონოული 2“-ის მდინარე ჯონოულზე 32 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (ჯონოული 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 19 თებერვლის N2-158 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
2.     ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯონოული 2“-ის მდინარე ჯონოულზე 32 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (ჯონოული 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ.

სიახლეები