სიახლეები

მიღებულია ბრძანება ცაგერის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 30 აგვისტოს N 2-1291 ბრძანების შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება ცაგერის მუნიციპალიტეტში,    საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ.

სიახლეები