სიახლეები

გამოცხადებულია ტენდერი ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუბში სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდა სასოფლო გზის რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე.

ამოცხადებულია ტენდერი ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუბში სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდა სასოფლო გზის რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე.
პროექტის სატენდერო ღირებულებაა 100 000 ლარი.

სიახლეები