სიახლეები

გაცემულია ბრძანება ცაგერის მუნიციპალიტეტში სს „ეპ ჯორჯია გენერაციის“ ლაჯანურის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (წარმადობის გაზრდა) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

2021 წლის 4 ნოემბრს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის  მიერ გაცემულია ბრძანება  ცაგერის მუნიციპალიტეტში სს „ეპ ჯორჯია გენერაციის“ ლაჯანურის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (წარმადობის გაზრდა) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

სიახლეები