შემოსული განცხადებები

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული წერილებისა და განცხადებების შესახებ
 
2018 წლის 10 ოქტომბრის მდგომარეობით 1 იანვრიდან დღემდე ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში სულ შემოსულია სხვადასხვა უწყებებიდა და მოქალაქეებიდან 6656 წერილი და განცხადება, მათ შორის:
საჯარო რეესტრიდან 2730 წერილი
სხვადასხვა შინაარსის ცნობების მოთხოვნის შესახებ 220
დასაქმებაზე 25
საჯარო მინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე 11
სხვადასხვა შინაარსის კორესპოდენცია 2055
მივლინების მოთხოვნა 20
სუბსიდიის მოთხოვნა 13
ერთჯერადი სოციალური დახმარების მოთხოვნა 1582