საკრებულოს წევრების ანგარიშები 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ