ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ