ცაგერის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის (2020- 2023) დამტკიცების შესახებ