ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში