ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ