2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

ღვირიშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ორბელის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ლუხვანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ალპანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

აღვის ადმინისტრაციული ერთეული

ჩქუმის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ჩხუტელის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ლაილაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ლასურიაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ნაკურალეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ოყურეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

საირმის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

სპათაგორის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ტვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

უსახელოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

წიფერჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები