2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები