2021 წლის ბრძანება ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლბში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის შესახებ