2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

ალპანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

აღვის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ლაილაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ლასურიაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ნაკურალეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ორბელისა და ლუხვანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ოყურეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

საირმის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

სპათაგორის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ტვიშშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

უსახელოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ღვირიშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ჩქუმის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ჩხუტელის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

წიფერჩის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები