2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

უსახელოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ლასურიაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ლაილაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ალპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ლუხვანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ნაკურალეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

საირმის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

სპათაგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ტვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ღვირიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

წიფერჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ჩხუტელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ჩქუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები