2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან შემოსული საპროექტო განცხადებები

აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

საირმის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ნაკურალეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

სპათაგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ტვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ტვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

უსახელოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ჩქუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

წიფერჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

წიფერჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

ლაილაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

ლასურიაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

ლასურიაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

ლუხვანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

ჩხუტელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

ღვირიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

ღვირიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფლები

სიახლეები