2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

უსახელოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 წიფერჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 ალპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 სპათაგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 ღვირიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 ჩხუტელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 ლასურიაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 ნაკურალეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 საირმის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ჩქუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ლუხვანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

 აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ლაილაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ტვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები