მერის პირველი მოადგილე

გიორგი მახათაძე
 
დაბადების თარიღი:
1983 წლის 06 მაისი
დაბადების ადგილი:
ქ.თბილისი
განათლება:
2000-2007 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ფაკულტეტი.
სპეციალობა: „გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე’’. ტრანსპორტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
2005-2007 წ. „ზურაბ ჟვანიას სახელობის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA).
სპეციალობა: „ადგილობრივი თვითმმართველობა’’.
სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
სამუშაო გამოცდილება:
2004-2005 წ. თბილისის სააქციო საზოგადოება „ლელო’’. სასაწყობო მეურნეობის ადმინისტრატორი.
2005-2006 წ. საქართველოს პარლამენტი. კრწანისის N 4 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს უფროსი.
2006-2008 წ. საქართველოს პარლამენტი. ფრაქცია „საქართველოს რეგიონები’’ მოწვეული სპეციალისტი.
2008-2013 წ. საქართველოს პარლამენტი. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის აპარატის უფროსი.
2013-2014 წ. შ.პ.ს. „ალნო-კონსტრუქტორი’’ შესყიდვების მენეჯერი.
2014-2016 წ. საქართველოს პარლამენტი. ამბროლაურის N 44 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს უფროსი.
2016 - 2017 წ.-დღემდე საქართველოს პარლამენტი. N 48 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს უფროსი.
2018 - დღემდე ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.
ტრენინგ-სემინარები:
·საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრი, „საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროპული ინტეგრაციის პროცესები.
·„ქალაქის მართვა’’ (GIPA).
·„საქმიანი ურთიერთობები და კომუნიკაცია’’ (GIPA).
·„საპარლამენტო პროცესი და მართვა’’.
·„საპარლამენტო დოკუმენტაცია’’
·„საკონსტიტუციო რეფორმა და პარლამენტი’’.
·„პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტირება’’
·„ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის დახვეწა/მოდერნიზაცია’’.
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების უფლება-მოვალეობები, პარლამენტის კონტროლი’’.
უცხო ენები:
რუსული, ინგლისური (სალაპარაკო).
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:
Word, Excel, PowerPoint, lnternet.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 
ტელ: 591 70 33 80

სიახლეები