ღვირიშის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - თამაზ ნემსწვერიძე

ტელეფონის ნომერი: 568 59 63 63

შემავალი სოფლები: ქვემო ღვირიში, ზემო ღვირიში, ნასპერი, უცხერი, სანორჩი.

ელ. ფოსტა: tamazinemsiwveridze@gmail.com