ალპანის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - ნიკოლოზ ბურჯალიანი

ტელეფონის ნომერი: 598 12 80 62

შემავალი სოფლები: ალპანა, აჭარა, ზოგიში, ცაგერა.

ელ. ფოსტა: buja76@gmail.com