ოყურეშის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - მამუკა მამარდაშვილი

ტელეფონის ნომერი: 599 54 33 48.

შემავალი სოფლები: ოყურეში, ოფიტარა.

სიახლეები