ქალაქ ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - აკაკი პირველი

ტელეფონის ნომერი: 599 69 73 96

სიახლეები