ა(ა)იპ - ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკა

ხელმძღვანელი ნანული სადილიანი  

დაიბადა 1949 წელს.

განათლება:

დამთავრა პუშკინის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ბიბლიოთეკათმცოდნეობა-ბიბლიოგრაფიის სპეციალობი.

სამუშაო გამოცდილება:

1981 წლიდან დღემდე მუშაობს ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკის დირექტორად.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: 591 30 28 15; ელ. ფოსტა biblioTeka.cageri@mail.ru.

ინფორმაცია ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკის შესახებ:

ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკა დაარსდა 1943 წელს.დღეისათვის მასში შედის ერთი მთავარი, ერთი ახალგაზრდობის და 40 სასოფლო განყოფილება.

1977 წელს კულტურის სამინისტროს მიერ განხოეციელდა ბიბლიოთეკების ცენტრალიზაცია და შეიქმნა ერთიანი ცენტრალიზებული  საბიბლიოთეკო სისტემა. ხოლო 2007 წლიდან შეიქმნა ა.ა.ი.პ. ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკა. დღეისათვის მისი წიგნადი ფონდი შეადგენს 171382 ცალ ბეჭდურ ერთეულს. აქედან 34357ც არის ქალაქის, ხოლო 136935 სასოფლო განყოფილებების. ბიბლიოთეკის ქალაქის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად საშუალოდ ემსახურება 1024 მკითხველს , ცაგერის მთავარ ბიბლიოთეკაში შედის შემდეგი განყოფილებები: საბავშვო, ახალგაზრდობის, მომსახურების, დაკომპლექტების და მეთოდურ-ბიბლიოგრაფიული განყოფილებები. ბიბლიოთეკა ემსახურება ყველა სახის მკითხველებს: მათ შორის გამოყოფილია მკითხველთა ცალკეული ჯგუფები: პედაგოგები, მედიცინის მუშაკები, დიასახლისები, სოციალურად დაუცველი ჯგუფები და ინკლუზიური ბავშვები. ბიბლიოთეკაში გამოწერილია სხვადასხვა სახის ჟურნალ-გაზეთი. 

სიახლეები