მუნიციპალიტეტში დასრულებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები მოინახულეს | ცაგერის მუნიციპალიტეტი