სიახლეები

,,კეჭნარის სკვერის კეთილმოწყობის" სამუშაოები გრძელდება

ქალაქ ცაგერში,, კეჭნარის სკვერის კეთილმოწყობის" პროექტის ფარგლებში დასრულდა სამუშაოები კეჭნარის ხევზე.პროექტით გათვალისწინებული დანარჩენი სამუშაოები კვლავაც გრძელდება.

სიახლეები