სიახლეები

,ბეწვის ხიდი",რომელიც შედის ქალაქ ცაგერში კეჭნარის პარკის მოწყობის პროექტში.

,ბეწვის ხიდი",რომელიც შედის ქალაქ ცაგერში კეჭნარის პარკის მოწყობის პროექტში.
ხიდი გადადის კეჭნარის ხევზე პარკის მიმართულებით.

სიახლეები