სიახლეები

ქალაქის რამდენიმე უბანში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში საჭიროების მიხედვით განხორციელდა დაზიანებული ნათურების ახლით შეცვალა.

მოსახლეობასთან ღია შეხვედრების ფარგლებში, შედარებით გრძელვადიან მოსაგვარებელ პრობლემებთან ერთად, გამოიკვეთა ისეთი პრობლემები,როგორიც,მაგალითად, ქუჩის განათების ნათურების დაზიანებაა.ქალაქის რამდენიმე უბანში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში საჭიროების მიხედვით განხორციელდა დაზიანებული ნათურების ახლით შეცვალა.