სიახლეები

#GRETAproject ევროკავშირმა, შვედეთმა და ავსტრიამ, ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორში, პროექტ GRETA-ს ფარგლებში ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მხარდაჭერა გამოაცხადა

#GRETAproject ევროკავშირმა, შვედეთმა და ავსტრიამ, ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორში, პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ზემო იმერეთის რეგიონებისთვის 1,16 მილიონი ევროს ოდენობის, ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მხარდაჭერა გამოაცხადა.
ადგილობრივი განვითარების ინიციატივის ფარგლებში, მხარდაჭერის მოცულობის დიაპაზონია 5 000-დან 150 000 ლარამდე. აპლიკანტის მხრიდან, თანადაფინანსება მთლიანი ბიუჯეტის მინიმუმ 10%-ს უნდა შეადგენდეს.

სიახლეები