2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები

მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი

საპროექტო წინადადება

ძირითადი პრიორიტეტები

შემოსული საპროექტო წინადადებები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დანართი