2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები